Bemiddeling via het Agrarisch dienstenplatform van OPteelt

Heeft u iemand nodig voor tijdelijke werkzaamheden? Wilt u extra handen om seizoenspieken in arbeid op te vangen? Of heeft u doeltreffend advies nodig over uw veehouderij of teelt?

Als boer of dienstverlener kies je zelf op welke basis je met ons wilt werken.

Bedrijfsbegeleiding

Waar OPteelt ondernemers zal assisteren en begeleiden

OPtimaliseren van bodemvruchtbaarheid door de juiste combinatie van vruchtwisseling / vruchtopvolging en het inpassen van groenbemesters / rustgewassen, passend bij de onderneming en ondernemer

  • Teeltbegeleiding gedurende het groeiseizoen en het beoordelen van gewassen en bodem.
  • Opzetten van nieuwe teelten.
  • Begeleiden en adviseren bij mechanische onkruidbestrijding
  • Door mijn samenwerking met KIWI personeelsgroep kan ik helpen bij het inzetten van arbeidskrachten tijdens de onkruid periode en oogstseizoen.

(ook trekker- heftruckchauffeurs)

Uitzend, detachering en payroll

Agrarische dienstverleners en boeren met elkaar in contact laten komen

Sinds 2023 zet ik personeel in bij land, tuin en productiebedrijven met name in Flevoland en Noord-Nederland. Betrouwbaar, flexibel en hardwerkend personeel voor veldwerkzaamheden, oogstwerkzaamheden of in te zetten voor productiewerkzaamheden.

Om alles van A tot Z goed geregeld te hebben. Werk ik samen met KIWI Personeelsgroep.

Interim opdrachten

Interim opdrachten op het gebied van advies & begeleiding

Naast bedrijfsbegeleiding en inzet personeel verzorgt OPteelt ook Interim opdrachten op het gebied van advies & begeleiding bij organisaties die graag op een biologische of duurzame manier een bijdragen leveren aan de voedsel industrie.

Dit kan zijn: Telers begeleiden tijdens teeltperiode, Uitvoeren Gewascontroles, Opstellen van zaai en oogstschema’s. Organiseren en begeleiden van machine demo’s.